Европейски учени в подкрепа на системата за етикетиране Nutri-Score

Учени и специалисти по обществено здраве от редица институции приветстват интегрирането на обща политика, свързана със здравето на хората, и застават зад идеята на независимата система за етикетиране. Nutri-Score също така е препоръчана от СЗО Европа и подкрепена от големи ... »

Nutri-Score – нова доброволна система за етикетиране помага на потребителите да правят по-здравословен избор

Независимата система за етикетиране на продукти Nutri-Score може да помогне на потребителите да правят по-балансиран избор на хранителни продукти. Схемата, въведена в различни държави, бе сред ключовите теми на дискусия по време на виртуалния симпозиум „Устойчиво и информирано хранене през ... »